• KV21 spidskandidat Dansk Folkeparti Frederikshavn
 • konsulent
 • forhenværende professionel soldat og politiassistent
 • 65 år.
 • gift med Jane, der er sygeplejerske
 • har 2 voksne børn
 • mangeårigt medlem af Dansk Folkeparti og politisk aktiv
 • født og opvokset i Ålbæk området
 • aktiv og engageret i lokalsamfundets klubber og foreninger

 

AnsvarDF11

 • KV21 spidskandidat for Dansk Folkeparti Frederikshavn 
 • formand for Dansk Folkeparti Frederikshavn
 • ældrerådsmedlem i Frederikshavn kommune
 • medlem af Sundhedspanelet i Frederikshavn kommune
 • bestyrelsesmedlem i Frederikshavn Boligforenings organisationsbestyrelse
 • medlem af brugerrådet i AULA-projektet

 • et ordentligt service- og kvalitetsniveau i vores daginstitutioner og skoler samt på ældre- og handicapområdet med særlig fokus på de ressourcesvage. Det giver en god start og en værdig afslutning på livet. Flere års nedskæringer tegner et dystert billede af området.
 • at der altid er balance mellem byer, landsbyer og det åbne land - stop for skolelukninger og landsbydød. Urbanisering er ikke vejen frem. Støt landsbyerne og ikke kun de tre hovedbyer.  
 • at borgeren altid kommer først frem for kassetænkning. Det giver tillid til en ordentlig og redelig sagsbehandling. Der skal strammes op på sagsbehandlingen, så ingen føler sig klemt mellem to stole.
 • at man fører en stram økonomisk politik uden at miste overblikket på kerneområderne, som altid skal have førsteprioritet.
 • styrk erhvervslivets vilkår. Væk med unødige regler og kontrol. Hurtigere sagsbehandling. Turbo på udvikling af de maritime og turistmæssige områder. Fokus på strategier for tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.  
 • et stop for yderligere tilgang af asylansøgere. Bedre kontrol med indvandremiljøerne og tilhørende foreninger, der modtager offentlige kroner.
 • en bedre indsats mod vold, overgreb og narko ved øget politidækning og kommunale initiativer med særlig fokus på skoler, fritids- og ungdomsklubber samt i nattelivet.   

 

GABINET