• konsulent
 • forhenværende professionel soldat og politiassistent
 • 67 år
 • gift med Jane, der er sygeplejerske
 • har 2 voksne børn
 • mangeårigt medlem af Dansk Folkeparti og politisk aktiv
 • født og opvokset i Ålbæk området
 • aktiv og engageret i lokalsamfundets klubber og foreninger

 

AnsvarDF11

 • byrådsmedlem i Frederikshavn kommune
 • næstformand i Social- og Sundhedsudvalget
 • stedfortræder til Børne- og Unge-udvalget
 • medlem af Verdensmålsudvalget
 • næstformand i Handicaprådet
 • bestyrelsesmedlem til Skagen Havn
 • medlem af repræsentantskabet i KL
 • delegeret til Kommunernes Landforening 
 • medlem af Frederikshavn Boligforenings organisationsbestyrelse
 • næstformand afd. 16 Rønneparken
 • ad hoc medlem af brugerrådet i AULA-projektet "Fællesskabets Hus"

 • et ordentligt service- og kvalitetsniveau i vores daginstitutioner og skoler samt på ældre- og handicapområdet med særlig fokus på de ressourcesvage. Det giver en god start og en værdig afslutning på livet. 
 • oprettelse af akutpladser. Akutpladserne er til korterevarende ophold, når borgere udskrives fra sygehuset til fortsat behandling, der ikke kan foregå i hjemmet. Borgere kan også komme på akutpladserne direkte fra eget hjem på grund af akut opstået sygdom, der ikke kræver indlæggelse. Akutpladserne er uden egenbetaling for borgeren.
 • oprettelse af sorggrupper for børn på alle kommunens skoler. Det er en af de bedste måder at hjælpe på. Det giver børnene bedre trivsel og hjælper dem til at komme videre i livet. En lille investering, som giver et stort afkast.
 • at demensboliger skal indtænkes i kommunens boligplaner. Demografiudviklingen udviser en stigende andel at ældre, og af erfaring ved man, at andelen af ældre med demens også stiger.  Ældre skal ikke være en byrde, men et opmærksomhedspunkt, man som politiker skal vægte højt.
 • at der altid er balance mellem byer, landsbyer og det åbne land. Der skal sættes mere fokus på landsbyerne, og dermed sikre dem muligheden for at blive hørt og præge udviklingen.
 • at man fører en stram økonomisk politik uden at miste overblikket på kerneområderne, som altid skal have førsteprioritet.
 • styrk erhvervslivets vilkår og udviklingen af de maritime og turistmæssige områder. Fokus på strategier for tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.  
 • en bedre indsats mod vold, overgreb og narko ved øget politidækning og kommunale initiativer med særlig fokus på skoler, fritids- og ungdomsklubber samt i nattelivet. Særlig indsats til bekæmpelse af narkokørsel, der er et stærkt stigende problem i kommunen.  

 

GABINET