THDF1

 • DIN BYRÅDSKANDIDAT TIL KOMMUNEVALGET 2017
 • 61 år, gift med Jane og har 2 voksne børn
 • mangeårigt medlem af Dansk Folkeparti og politisk aktiv
 • født og opvokset i Ålbæk området
 • aktiv og engageret i lokalsamfundets klubber og foreninger
 • IT-sikkerhedskonsulent

 

AnsvarDF11

 • BYRÅDSKANDIDAT TIL KOMMUNVALGET 2017
 • bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti Frederikshavn
 • næstformand i Aalbæk Borgerforening
 • bestyrelsesmedlem i Ålbæk Idrætscenter
 • 1. suppleant i Aalbæk Bugt Antenneforening

VDF4

 • et ordentligt service- og kvalitetsniveau i vores daginstitutioner og skoler samt på ældre- og handicapområdet med særlig fokus på de ressourcesvage. Det giver en god start og en værdig afslutning på livet
 • at der altid er balance mellem byer, landsbyer og det åbne land - stop for skolelukninger og landsbydød. Urbanisering er ikke vejen frem
 • at borgeren altid kommer først frem for kassetænkning. Det giver tillid til en ordentlig og redelig sagsbehandling
 • at man fører en stram økonomisk politik uden at miste overblikket på kerneområderne, som altid skal have førsteprioritet
 • permanent grænsekontrol. Beskyt vores nationale grænser med effektiv kontrol af flygtninge og migranter. Stop for flere asylansøgere
 • tillid og tryghed - det ér muligt

 

 

 

 

 

GABINET